Læs referater fra Repræsentantskabsmøder her.

Repræsentantskabsmøde i Folkemøde Møn 27.11.2023 – referat