Praktisk information

– til stadeholdere 2024

Denne side beskriver betingelser for køb af stadeplads på Folkemøde Møn 2024 samt information og pligter i forbindelse med  selve afviklingen af folkemødet. Overtrædelse af nedenstående vil medføre påtale samt risiko for eksklusion.

 
Beskrivelse af Folkemøde Møn 2024

”Folkemøde Møn 2024 – Provinsens folkemøde” har som mål at være et udstillingsvindue for potentialerne i provinsen. Det sker gennem en mangfoldighed af stadeholdere, debatter og kendte navne i samfundslivet, som lægger vejen forbi. En del af arrangementerne på folkemødet er arrangeret af Folkemøde Møn selv, andre er arrangeret af deltagende organisationer. I Folkemøde Møns egne debatter vil der være fokus på emnerne:

 • Klima, natur og havmiljø i provinsen

 • Det gode liv i provinsen

 • Storpolitik i provinsen

 • Unge, uddannelse og arbejdsmarked i provinsen

 • Kultur i provinsen

Folkemøde Møn 2024 er også det Folkemøde, hvor vi fejrer 10 års jubilæum. Der kan derfor forventes øgede aktiviteter.

Købsbetingelser

Salg af stadepladser og debattider finder sted i perioden fra den 8. februar til den 1. juni 2024.

Herefter er det ikke muligt at købe en stadeplads, idet byens geografi skal optegnes og godkendes af myndighederne.

Når en stadeplads er købt på Folkemøde Møn, er der ingen fortrydelsesret. Hvis man ikke ønsker at anvende staden, skal det meddeles Folkemøde Møn hurtigst muligt. Der gives ikke penge retur, medmindre det er muligt at sælge staden videre til anden aktør inden afholdelsen.

Priser

På Folkemøde Møn 2024 er følgende priser gældende:

 •  3×3 plads uden telt: 1.700 kr.
 •  3×6 plads uden telt: 2.800 kr.
 •  3×9 plads uden telt: 4.000 kr.
 •  3×3 plads med telt: 4.900 kr.
 •  3×6 plads med telt: 6.000 kr.
 •  3×9 plads med telt: 7.100 kr.
 •  Debattid på scene: 3.300 kr.
 •  Lydanlæg: 10.000 kr.
 •  Strøm: 700 kr.
 •  Runde caféborde: 65 kr. pr. styk.
 •  Høje caféborde: 65 kr. pr. styk.
 •  Firkantede borde: 65 kr. pr. styk.
 •  Stole i plast: 15 kr. pr. styk
 •  Høje caféstole: 35 kr. pr. styk

Ønskes andet inventar (eksempelvis. scenepodier), eller ønskes mulighed for aktiviteter uden for staden, kontaktes Folkemøde Møn på info@folkemoedemoen.dk for et tilbud. 

Ønskes mulighed for aktiviteter udenfor staden/teltet skal dette anmeldes ved bestilling af stade, hvorefter Folkemøde Møn kontakter stadebestiller for nærmere aftale, herunder tilbuddet på øget areal.

Det er ikke tilladt at uddele materialer, opsætte en stade eller lignende på folkemødets område uden særlig tilladelse fra Folkemøde Møn.

Åbningstid

Folkemøde Møns åbningstid er:

Fredag den 23. august, kl. 09.00-17.00

Lørdag den 24. august, kl. 09.00-17.00

Folkemødet åbner kl.9.00 på Hovedscenen og derfor starter alle debatter, workshops mv først kl.9.30 om fredagen.

Stadepladserne skal være åbne og bemandede i åbningstiden medmindre andet er aftalt med Folkemøde Møn. Hvis en stadeholder kun ønsker at deltage én af dagene, skal det meddeles Folkemøde Møn senest den 1. juni 2024. Der kan kun bestilles stade til det fulde Folkemøde Møn, og derfor forventes også bemanding begge dage.

Information om placering på Folkemøde Møn

Som stadeholder kan man forvente at få information om sin placering på Folkemøde Møn 2024 i første halvdel af juli. Dette skyldes, at myndighederne skal godkende planen for opstilling af telte i byrummet før placering kan endelig fastlægges.

Opstilling og nedrivning af stader

Aktører, som selv medbringer telt eller trailer på Folkemøde Møn, må stille op fra torsdag den 22. august kl. 13.00. Hvis der medbringes telt over 50m2, skal dette være certificeret, og certifikatet skal være synligt under hele folkemødet.

Aktører, som har bestilt telt gennem Folkemøde Møn, kan møde torsdag kl. 15.00 eller fredag morgen til et opstillet telt. Det kan ikke garanteres, at alt inventar er på plads torsdag eftermiddag. Vi beder jer om at tænke over udsmykningen samt evt. banner til afskærmning af teltleverandørens logo.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Storegade (hovedgaden) vil være spærret fredag og lørdag. Hvis I skal levere eller afsætte noget ved jeres stader, skal dette ske før åbningstid  eller uden for afspærringen.

Stader må først forlades og tages ned kl. 17.00 lørdag, med mindre andet er aftalt med Folkemøde Møn. Nedtagning af telte opstartes lørdag kl.18.00, så eventuelt eget inventar skal være nedtaget inden da.

Syn af telte

Alle telte skal overholde brandmyndighedernes krav. Forud for åbningen af Folkemøde Møn kan bygge- og brandmyndighederne bede om at syne hele folkemødeområdet. Her skal lejer af teltet være til stede, og det er vigtigt, at alle certifikater er synlige.

Der skal forventes brandtilsyn fredag morgen. Tilsynet afhænger af brandmyndighedernes vurdering.

Brandmyndighederne kan desuden komme på kontrolbesøg under afviklingen af folkemødet.

Hvis teltet er lejet gennem Folkemøde Møn, repræsenterer Folkemøde Møn stadeholderen under brandtilsynet.

Ansvar og sikkerhed

Folkemøde Møn kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for forhold forårsaget af vejret, herunder kraftig vind, regn eller lignende, heller ikke hvis det kan medføre påbud om lukning af telte og scener. Det betyder, at det ikke er muligt at få refunderet sin leje, hvis Folkemøde Møn bliver lukket på grund af vejr eller lignende.

Som stadeholder er I selv ansvarlige for, at jeres telt udgør en sikker ramme for ophold og events under Folkemøde Møn. Ligeledes er I ansvarlige for de genstande, der befinder sig i teltene, når teltene er uden opsyn om aftenen eller natten. Folkemøde Møn har runderende brandvagter fra torsdag kl.18.00 til lørdag kl.17.00 i henhold til byggetilladelsens krav. 

Affaldshåndtering

Folkemøde Møn indsamler affald under afviklingen. Affaldsspande på pladsen og i Stege er tiltænkt Folkemødets gæster. Indsamlet affald fra egen stand kan efter aftale afhentes i forbindelse med tømning af affaldsspande. 

Vi opfordrer til, at I medvirker til en minimeret affaldsmængde og nøje overvejer valget af de materialer til udlevering I medbringer.

Vand

Der vil være mulighed for at hente drikkevand ved Det Gamle Rådhus på Torvet. Medbring selv beholdere til at transportere vandet i.

Hensyn til hinanden

Der skal være plads til alle på Folkemøde Møn, og derfor er følgende regler gældende:

 • Det er ikke tilladt at brede sig udover det lejede areal eller på pladsen ude foran sit telt. Hvis man ønsker yderligere plads, skal dette lejes gennem Folkemøde Møn.
 • I folkemødets åbningstid må der kun spilles forstærket lyd (dvs. lyd gennem højtaler) efter aftale med Folkemøde Møn. Enhver musikarrangør er selv ansvarlig for at have en KODA-aftale for afspilning af musik.
 • Folkemøde Møn er ikke et salgssted, og der må ikke sælges varer, mad og drikke uden klar accept fra Folkemøde Møn. Der må gerne uddeles gratis prøver, men tag hensyn til de handelsdrivende i Stege.
 • Husk lejlighedstilladelse, hvis I vil uddele gratis alkohol. Send jeres ansøgning til Politiet.
 
Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål til ovenstående kan projektleder Anne Marie Søland kontaktes på: info@folkemoedemoen.dk.

Indholdsfortegnelse