Mission

Hvad er Folkemøde Møn?
Folkemøde Møn startede i 2014 som en politisk havefest. Det tværpolitiske arrangement blev et uventet tilløbsstykke med omkring 1.500 deltagere. Folkemøde Møn fik yderligere vokseværk, og siden 2018 har den politiske festival samlet op mod 15.000 deltagere i Steges historiske gader.

Folkemøde Møn er et folkemøde, hvor borgere, eksperter og politikere mødes og meninger brydes. Vores folkemøde bæres af engagementet hos mange forskellige frivillige kræfter – og er trygt og åbent for alle, der ønsker at deltage.

Vores særlige mission er:

  • Styrke provinsen ved at trække aktuelle og vedkommende temaer frem på folkemødet, for at vise potentialerne i provinsen – med emner om og fra det Danmark, der ligger uden for de store byer.
  • Engagere oplandet på Sjælland og invitere deltagere fra hele landet for at styrke den demokratiske samtale om fællesskaber i provinsen. Folkemøde Møn vil være med til at sætte en folkelig og politisk dagsorden for debatter om provinsen.
  • Levere nye og utraditionelle samtaleformer om demokrati, politik og samfundsforhold og bidrage til netværk og partnerskaber i lokalsamfundene.
  • Sætte fokus på de unge, vores alles fremtid, ved at bidrage til vidensdeling, danne fundament for demokratisk dannelse og skabe inspirationen til at udvikle vores samfund.