Folkemøde Prisen

I anledning af Folkemøde Møns 10 års jubilæum indstiftes en Folkemøde Pris

Folkemøde Pris

Formål og målgruppe

Folkemøde Møn er provinsens folkemøde og sætter særligt fokus på de forhold, der gør sig gældende i det Danmark, der ligger uden for de store byer. Folkemødeprisen understreger denne indsats.

Folkemøde Møns Folkemødepris uddeles til personer, foreninger, institutioner, grupper eller virksomheder, der lever op til prisens formål og kriterier.

Folkemødeprisen uddeles til dem eller de, der:

 1. har gjort en særlig indsats for at styrke sammenhængskraften og den lokale identitet i provinsen. 
 2. ved deres indsats har sat fokus på de potentialer og problematikker, der eksisterer i Danmark uden for de store byer.

Retningslinjer

 • Modtageren skal være vedholdende med det, aktøren udfører – enten ved at have arbejdet med sin indsats over lang tid eller ved på kort tid at have udrettet noget signifikant, der giver værdi for mere/flere end aktøren selv.
 • Det kan være en aktør, der er samlende i sin indsats, og som ad den vej har gjort sig positivt bemærket i lokalmiljøet, men det kan også være en aktør, som udfordrer lokalmiljøet, og som juryen vurderer udfører eller har udført en vigtig indsats.
 • Vi har ikke nogen specifikke aktører, vi ønsker at fremme, men kan favorisere kandidater, der ud over at leve op til ovennævnte kriterier 1) og 2) kan repræsentere:
  • Diversitet i bred forstand (køn, etnicitet, uddannelse, geografi, alder mm.)
  • Aktører inden for de 5 emneområder, som Folkemøde Møn prioriterer: 
   • Klima, natur og havmiljø i provinsen
   • Det gode liv i provinsen
   • Storpolitik i provinsen (med særlig fokus på Tyskland)
   • Unge, uddannelse og arbejdsmarked i provinsen
   • Kultur i provinsen

Jury

Juryen er sammensat bredt og alsidigt, hvor både kulturlivet, organisations-Danmark, det øvrige samfundsliv samt ungeperspektivet er repræsenteret.

Juryen består af

 • Kim Blæsbjerg, forfatter
 • Sara Vergo, formand for Djøf
 • Kirsten Hasberg, virksomhedsejer og bæredygtighedsrådgiver
 • Marie Holt Hermansen, politisk studentermedhjælper hos Danske Skoleelever
 • Erik Harr, formand for Folkemøde Møn
 • Pia Thanning, bestyrelsesmedlem i Folkemøde Møn

Pris og Sponsor

Prisen er en hædersbevisning i form af et værk udarbejdet af en lokal kunstner til en værdi af kr. 10.000. Trofæet skal på passende vis udtrykke Møns sjæl og ånd.

Vi er glade for og stolte over, at Møns Bank har valgt at sponsere prisen!

Prisen uddeles på Folkemøde Møn lørdag d. 24. august.

Sådan indstiller du kandidater

Du kan indstille kandidater indtil d. 1. august 2024 til Folkemøde Møns officielle mailbox: info@folkemoedemoen.dk