Programmet for Folkemøde Møn 2023 er under udvikling, og vi forventer at lancere det i juli 2023. Du kan dog allerede nu glæde dig til: