Hvad er Folkemøde Møn

Folkemøde Møn er provinsens folkemøde. Her sætter vi potentialerne i provinsen til debat og taler om det gode liv i alle aldre i provinsen. Folkemøde Møn skaber nye samtaleformer, som skal udvikle provinsen. 

Folkemøde Møn startede i 2014 som en politisk havefest. Det tværpolitiske arrangement blev et uventet tilløbsstykke med omkring 1.500 deltagere. Folkemøde Møn fik yderligere vokseværk, og siden 2018 har den politiske festival samlet op mod 15.000 deltagere i Steges historiske gader.

Der er brug for et rigtigt folkemøde, hvor mennesker mødes i en uformel ramme og kan komme helt tæt på politiske beslutningstagere. Folk i dag er ikke automatisk en del af civilsamfundet. Vi deles i dag langt mere op og marginaliseres i langt højere grad. Der er i dag mindre solidaritet i samfundet og flere skilles ud. Unge vælger foreninger og civilsamfundet i den gængse forstand fra og vælger i stedet de løsere netværk, som har en mere individuel karakter.

For at få et mere velfungerende samfund er det vigtigt med deltagelse af civilsamfundets organisationer og af borgerne. Vi bør derfor rette vores opmærksomhed på de barrierer, som underminerer borgere i alle aldre at være en deltagende medborger.

For at vende denne udvikling er det vigtigt med dialog, borgerinddragelse og fællesskab. Foreninger og civilsamfundet har en vigtig opgave med at inkludere flere i deres fællesskaber. Det er foreningerne og civilsamfundets opgave at være altomfavnende således, at vi som samfund hjælper alle borgerne, så alle får de økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer til at kunne deltage i den offentlige samtale. Det er vigtigt for at kunne være en god samfundsborger.

Folkemøde Møn inviterer alle organisationer til at deltage, så borgeren og organisationen kan komme i dialog om den måde, de sociale, økonomiske og politiske mekanismer fungerer på. Vi opfordrer og stiller krav til alle de organisationer, der deltager om at være åbne og invitere alle til dialog.