Folkemøde Møn kan nu løfte sløret for de første navne til årets program, som består af et bredt udvalg fra den danske samfundsdebat krydret med lokale emner. Flere organisationer byder ind med events til årets program, og det skaber en stor mangfoldighed i emnerne.

Clement Kjersgaard, Johanne Schmidt-Nielsen og Kaare Dybvad Bek er nogle af de navne, som står øverst på plakaten til Folkemøde Møn 2023. Programmet er ved at være i sin afsluttende fase, og formanden for Folkemøde Møn, Erik Harr, er godt tilfreds med det foreløbige udkast.

“I år har vi sammensat et meget bredt program med gode navne fra den danske samfundsdebat. Vi har forsøgt at få flere spændende profiler med fra NGO’er og forskningsverden og fået det til at balancere fint med navne fra det politiske liv. Det ser vi som fundamentet for en god samfundsdebat,” fortæller Erik Harr.

Årets program afspejler også, at folkemødets tema “Potentialer i provinsen” får større indflydelse på debatterne. 

Eksempelvis vil et af signaturarrangementerne handle om mediernes dækning af provinsen, hvor Politikens chefredaktør Christian Jensen skal debattere avisens vinkling og udvælgelse af stof uden for hovedstadsområdet. En anden debat har fokus på vilkårene for danske (små)øer, hvor formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damgaard, skal i dialog med formanden for sammenslutningen af Danske Småøer, Kirsten Sydendal, samt borgmester Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune. Og endelig skal tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen på scenen til to talks om lærlingeindsatsen på byggeriet af Femern-tunnelen og sin fars ophold på Livø i begyndelsen af 1900-tallet.

Organisationer planlægger debatter

Derudover er der flere organisationer end tidligere, som har taget imod muligheden for at planlægge debatter på folkemødets scener. 

“Vi har ønsket at åbne vores program mere for de deltagende organisationer, og i år har interessen været meget stor for, at en organisation selv kan sætte dagsordenen på en af vores scener,” forklarer Erik Harr.

Blandt andet bidrager Komitéen for Sundhedsoplysning med et skræddersyet program om unges sundhed om fredagen, mens Høreforeningen både har planlagt quiz-event for unge og en politisk debat om lørdagen. Møns Bank og Danske Bank sætter fokus på økonomi og erhvervsliv, mens Roskilde Festivals GRASP og CISU (Civilsamfund i Udvikling) dækker forskellige emner inden for kultur og international debat.

Der er enkelte ledige scenetider tilbage, som kan reserveres ved henvendelse til projektleder Louise Lindhagen på louise@folkemoedemoen.dk. Hvis man ønsker at tilmelde sin organisation som stadeholder, skal det ske via hjemmesiden 

https://folkemoedemoen.dk/tilmelding-for-stadeholdere/. Fristen for tilmelding er den 1. juni 2023.

Det færdige program forventes at blive lanceret i løbet af juli 2023.

Om Folkemøde Møn

Folkemøde Møn er det største folkemøde  i Region Sjælland med omkring 15.000 deltagere hvert år. Der sættes fokus på potentialer i provinsen med politiske debatter, kulturelle talks samt workshops.

Kontaktoplysninger

Formand for Folkemøde Møn, Erik Harr, tlf. 26 77 70 04

Projektleder for Folkemøde Møn, Louise Lindhagen, tlf. 20 25 75 44